FriendsDiary.NeT | Friends| Inbox | Chat
Home»Archive»

_____Shoshur Bari______

_____Shoshur Bari______

*

___ Shoshur Bari ____
#5c6916">Shoshur Bari Modhu Hari

Sorbojoner Kotha

Atto Shali Thakte Abar

Mone Kiser Betha -haba-
#c45e0a">Shalara Sob Jobor Soytan

Shudhu Dhandha Khoje -yes1-

Ami Tokhon Ghumer Vane

Chokh Rakhi Vai Bujhe -mshy-
#450e99">Shali Jodi Kisu Bole

Mishe Michi Hasi -hehe-

Agbarite Bolelte Giye

Bow Er Kache Na Fashi -hide-
#ffbd0a">Shashuri Ma Bejay Chalak-think-

Macher Matha Dite Chay

Mangso Chere Kon Bekub Ta

Haddi Chibay??-ask-


#5c6916">


Shosur Beta Onek Valo -perfect-

Khatir Kore Besh -banana-

Jane Beta Ador Kodor

Noile Maiya Er Dofa Sesh :p
*
1 Comments 216 Views
Comment

© FriendsDiary.NeT 2009- 2024